"Everywhere I Go, Everybody Ring My Bell"

Friday, October 24, 2008

JENIS-JENIS ELAUN

Macam-macam ada..
Tak tahulah apa guna data ini.

Kod Dikuti Elaun Elaun
101
IMBUHAN TETAP KERAIAN
102
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
103
IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (ELAUN KHIDMAT AWAM)
104
IMBUHAN TETAP JAWATAN UTAMA DAN GRED KHAS
201
BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK)
202
BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW)
203
ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW)
204
ELAUN KETUA WARDEN DAN WARDEN ASRAMA
205
ELAUN GURU KELAS BAHASA IBUNDA (POL)
206
ELAUN TANGGUNGJAWAB (ETJ)
207
BAYARAN INSENTIF MENGAJAR KANAK-KANAK CACAT (BIMKC)
208
ELAUN PENGETUA / GURU BESAR
209
BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP)
210
BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)
211
BAYARAN INSENTIF PEDALAMAN (BIP)
212
ELAUN PRAPERKHIDMATAN KURSUS PERGURUAN
213
BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
214
ELAUN TANGGUNGJAWAB PEMANDU
215
ELAUN TUGAS MEMANDU
216
ELAUN BASIKAL
217
ELAUN PEMBANTU KHAS
218
ELAUN TRENGKAS DUA BAHASA
219
ELAUN BANTUAN SARA HIDUP (COLA)
220
ELAUN MEMANGKU
221
ELAUN DWI BAHASA
222
ELAUN MUBALIGH
223
BAYARAN ORANG GAJI/ PEMBANTU RUMAH
224
ELAUN GANGGUAN
226
KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL DUA THN SEKALI
227
ELAUN BANTUAN GAJI DREBAR
228
BANTUAN MENYELENGGARA RUMAH
229
TELEFON BIMBIT
230
ELAUN SABK

What I say may not be true. Don't be offended. tingtong, someone is coming.

No comments:

Post a Comment

You Can "tingtong" Here. What You Say May Not Be True.